Marina

En marina, eller större brygganläggning av samfällighetstyp, innehåller ofta en kombination av bryggtyper, såväl fasta som flytande. Dessutom kan den behöva vara utrustad med y-bommar, bojförankringar, mooringlinor, allmänbelysning, räddningsstegar, livbojar, belysningsstolpar, låsgrindar, samt lösningar för distribution av vatten och el m m.

Vi hjälper till vid utformning, projektering och byggnation av er marina eller brygganläggning. Vi åtar oss dessutom löpande underhåll och reparation när det blir aktuellt.

Kontakta oss gärna för en vidare diskussion.

Max Odén
Max Odén
Flytande bryggor, marinor