Trädfällning

Sjöliv har alltid arbetat med trädfällning Stockholms skärgård. Träd som är i vägen för bryggor, för utsikten eller för det enskilda avloppet. Eller stormfällda träd som efter stormen Alfrida i januari 2019. Den vintern röjde vi rotvältor och avblåsta träd i flera månader.

Oavsett om det handlar om enkel eller avancerad trädfällning så kan vi hjälpa er. Med skogsmaskin, lastmaskin, pråm och färja kan vi också hantera bortforsling av träd så att de försvinner från ön. Sen kan vi även avlägsna stubbarna, antingen med grävmaskinsmonterad stubbfräs eller genom att gräva bort dom. Läs mer om det på Stubborttagning.

Trädfällning med motorsåg

Om det gäller ett begränsat antal träd är det vanligaste att vi fäller med motorsåg. Även avancerad trädfällning och klättrande trädfällare vid behov. Till exempel nära hus eller träd som lutar åt fel håll.

Arbete med skogsmaskin

Sjöliv har också en specialanpassad Malwa 560F skotare med skördaraggregat och tippflak. Vi har utformat den i samarbete med tillverkaren för att vara så effektiv som möjligt för våra arbeten på öarna i Stockholms skärgård. Med Malwan kan vi avverka och hantera större mängder träd. Den är även optimal för gallring av skog samt skogsvård av så kallad tätortsnära skog. Alltså skog för rekreation, friluftsliv och naturupplevelser, som ju ofta är fallet med skärgårdens skog.

Kontakta oss för kostnad för trädfällning

Kontakta oss så pratar vi mer om trädfällning och skogsvård. Använd gärna vårt kontaktformulär. Tryck på orangea knappen.

Rikard Beckman
Rikard Beckman
Markarbeten, sjötransporter, sandstränder