Muddring

Vi åtar oss mindre och medelstora muddringsarbeten i Stockholms skärgård. Vi kan muddra ner till maximalt fyra meters djup. Vi kan även leverera och lägga ut mudderlänsar om så krävs.

Kostnad för muddring

Kontakta oss för en diskussion och offert för din muddring.

Carl Wranding
Carl Wranding
Fasta bryggor, muddring