Betong

Betong är ett fantastiskt material som är mycket beständigt och har hög tryckhållfasthet. De vanligaste användningsområdena är husgrund, pool, betongbrygga, stödmurar och betongplintar.

Betong i skärgården

Sjöliv erbjuder en effektiv och miljövänlig betongleverans i skärgården. Hemligheten är att vi har en mobil betongfabrik på en pråm som gör att kunden får rätt mängd och bästa kvalitet producerad på plats.

Utmaningen framför allt i skärgården är att betong är tungt, ca 2,4 ton per m3, och en betongbil tar normalt 6 m3. Det leder till att vid större gjutningar så måste man transportera en eller flera betongbilar med exempelvis en vägfärja. På det måste man lyckas färdigställa gjutningen inklusive transporter inom en viss tid annars brinner betongen för tidigt. I praktiken blir det dyrt, riskabelt, miljöineffektivt och en logistisk utmaning.

Vi kan producera och leverera cirka 30-40 kbm på en arbetsdag och helt utan svinn, kunden betalar endast för den mängd som behövs.

”Skräddarsydd” betong

Betong är inte en enhetlig produkt utan måste blandas specifikt för det ändamål som betongen ska användas för. I vår mobila fabrik kan vi skapa rätt betongkvalitet för varje projekt. Utöver cement, ballast och vatten kan vi efter kundens önskemål addera till exempel flytmedel, luftporbildare, retarder, acceleratorer eller tillsatser för undervattensgjutning. På så sätt ändras betongens flytbarhet, hållfasthet, frostbeständighet, tillstyvnadstid eller urvaskningstålighet vilket gör betongen skräddarsydd efter kundens behov.

Mobil betongfabrik

Vår mobila betongfabrik är en B1200 från världsledande Fibo Intercon. Fabriken står på vår stödbenspråm Sjöborre som totalt lastar cirka 80 ton. För att driva Sjöborre har vi kopplat vårt näst största fartyg Vilja, ett 17.5 meter långt supplyfartyg som driver pråmen fullt lastat i cirka 6 knop. Ombord på Vilja har vi installerat en avsaltningsanläggning som kan producera och hålla upp till 10 m3 vatten ombord, plus ett 48 kVA elverk som driver betongfabriken.

Mikael Ahnmé
Mikael Ahnmé
Bojar, betongleverans