Husgrund

Husgrunder i Stockholms skärgård har traditionellt varit av enklare slag, oftast plintgrund eller möjligen olika typer av stengrund. Men nu för tiden blir det allt vanligare med platta på mark för att bland annat slippa golvbjälklaget. Husets golvnivå kan placeras lägre och närmare naturen samt vatten och avlopp kan förläggas frostfritt direkt i marken. Nackdelen är att platta på mark generellt kräver mer markberedning och därmed blir kostsammare.

Markberedning av husgrund

Sjöliv gör markberedning för samtliga typer av husgrunder i Stockholms skärgård. Plintgrunder, krypgrunder, plattor på mark och i förekommande fall olika typer av grundbalkslösningar. Arbetet innefattar till exempel avtäckning, schaktning, sprängning, byggnation av L-stöd eller stödmurar, förläggning av vatten, avlopp, dränera husgrund och dagvattenrör enligt ritning samt avjämning med makadam inför formsättning.

Ibland är det vi som formsätter med kantelement, armering och eventuell golvvärme men oftast jobbar vi ihop med grundbyggare och husbyggare som då utför detta arbete. När det sen kommer till leverans av betong kan vi göra det med vår pråmbaserade betongfabrik eller med betongbilar på vår vägfärja Krut. Är det mindre mängder betong kan det löna sig att gjuta ”för hand” med betongblandare.

Sjöliv bygger inte hus men samarbetar med ett antal byggare i Stockholms skärgård. Ofta hjälper vi också till med materialförsörjning och sjötransporter till husbyggen.

Kontakta oss så pratar vi mer om husgrunder. Använd gärna vårt kontaktformulär. Tryck på orangea knappen.

 

Rikard Beckman
Rikard Beckman
Byggsupport, markarbeten, sjötransporter, sandstränder