Kättingbyte

Vi utför dykinspektioner och kättingbyten på flytbryggor och bojar i Stockholms skärgård. Var ute i god tid och kontrollera och åtgärda dina förankringar innan de rostar av. Annars riskerar det att bli dyrt. Ibland byter vi kättingen med dykning och återanvänder befintliga ankare. Men ibland blir det billigare och bättre att bara lägga nya ankare med ny kätting. Förutsättningar på platsen avgör vad som är lämpligast. Vi har alltid kätting i dimensionerna 13-32 mm hemma i lager. Vi kan ofta göra en snabb insats när en kätting gått av och läget blir akut.

Kontakta oss för en diskussion och offert för dykinspektion och kättingbyte.

Max Odén
Max Odén
Bojar, flytande bryggor, marinor