Boj

Vi lägger alla typer av bojar för alla typer av behov.

Det finns ett antal val att göra om man vill, men vår standardboj är en röd eller vit 120 liters Örnboj med kort eller lång bojten. Bojen är förankrad med en 13 mm varmgalvad och långlänkad kätting och en ca 1.5 ton tung natursten. Kättingen är fäst i stenen med en inborrad, helsmidd och varmgalvad bergögla, 25 mm tjock.

Enligt tumregeln är denna boj dimensionerad för båtar upp till minst 10-12 ton, men det är självklart väldigt beroende på lokala förutsättningar så som djup, bottenbeskaffenhet samt läge.

Leveranstiden är normalt 2-6 veckor från beställning när du ska köpa boj, men ju längre framförhållning desto bättre.

Bojens storlek

Storleken på bojflytkroppen bestäms i första hand av hur mycket kätting den måste bära, dvs djupet. Ett större bojflöte ger också en större ryckdämpning, men större är inte alltid bättre, det får inte bli för stumt. Våra bojar finns i standardstorlekarna 60, 120, 180 eller 240 liter, men vi kan även leverera större bojar eller pålbojar om så önskas.

Bojens färg

Röd och vit är standardfärger, men till en extra kostnad (som är relativt stor) går det att få en boj i vilken färg som helst. Vi har tex levererat svarta bojar.

Bojtenen

Bojtenen kan vara lång eller kort. Lång passar normalt till större motorbåtar och segelbåtar. Den korta passar bättre för mindre båtar med lägre fribord. Bojtenen är normalt tillverkad i varmgalvat stål, men det går även att beställa en boj med rostfri ten.

Kätting eller lina

Det finns fördelar och nackdelar med båda dessa varianter, detta är också beroende på förutsättningarna. Vi rekommenderar normalt kätting men levererar gärna en linboj om vi resonerar oss fram till att det passar dig bättre.

Längden på kättingen

När bojen läggs måste ett visst överskott av kätting användas. Normalt lägger vi till några meter utöver djupet. Anledningen till detta är att inte bojen skall dras under vattenytan när det blir högvatten alternativt när stenen sjunker ner i dyn. För mycket kätting är dock inte heller bra. Dels ökar slitaget på kättingen och dels förstörs bottenmiljön i en större radie runt ankaret. Dessutom blir ”bojcirkeln” större på ytan, vilket kan vara en nackdel om det är trångt eller bojen ligger nära land.

Förankringen

Normalt lägger vi en natursten som ankare för bojen. Men av olika skäl är det ibland lämpligare att lägga ett betongankare. Tex när man vill ha en rostfri bygel nertill, samt ofta när man lägger bojar med linförankring. Om man lägger en längre rad av bojar, tex i en marina, kan man förankra varje boj i en grövre bottenkätting som i sin tur hålls på plats av ett färre antal större ankare. Då blir bojraden ännu rakare och anläggningen lättare att underhålla.

Ankarets vikt

Det finns en tumregel som säger att stenens vikt under vatten skall motsvara 10% av båtens deplacement. Detta i kombination med bottenbeskaffenhet samt hur utsatt läget är, avgör hur stor sten vi lägger.

Brant botten

Om botten är brant och bergig där stenen skall läggas är det ibland omöjligt att få den att ligga kvar på önskad plats. Och även om man lyckas hitta en klippavsats där stenen stannar kan det vara lätt för isen att rycka ut den på djupare vatten när vintern kommer. Om vi märker att botten är brant vid läggning så lägger vi en landkätting, dvs en andra kätting från stenen som dras längs botten och upp till land. Denna kätting hindrar stenen från att dras ut på djupare vatten.

Svajboj eller bryggboj

Det är ingen generell skillnad på dessa två, förutom att en svajboj ligger längre från land och kan tillåtas ha ett större överskott av kätting, se ovan.

Bojen på vintern

Vi lämnar inga isgarantier för våra bojar. När isen väl bestämmer sig för att flytta på något (boj, brygga eller något annat som ligger i vägen) så gör den det, punkt slut. Det har vi sett många exempel på. Det är dock statistiskt sett väldigt liten risk att isen lyckas få med sig just din boj, så för dig som är ”bekväm” så rekommenderar vi att låta bojen ligga kvar över vintern. Så gör i alla fall det stora flertalet av våra kunder med sina bojar. Om du trots allt vill ta bort bojflytkroppen över vintern och låta kättingen ligga säker på botten så kan du ringa oss så talar vi om hur du skall göra. Det är inte så märkvärdigt, bara inte djupet är för stort, dvs kättingen är för tung.

Mikael Ahnmé
Mikael Ahnmé
Bojar, betongleverans