VA-utredning

En VA-utredning kan utföras på enskilda fastigheter men framför allt när det handlar om flera fastigheter eller hela områden som går ihop. Det kan handla om privatbostäder, hamnar/marinor, restauranger, konferensanläggningar/spa, nyexploateringar/avstyckningar, samfällighetsområden osv.

Ansvarig VA-utredare är utbildad VA-projektör med en bakgrund inom både små- och stora infrastrukturprojekt samt en bred produktkunskap från grossist- och tillverkarled.

Du kan behöva en VA-utredning när:

  • Du som fastighetsägaren kanske i lugn och ro vill fördjupa dig i olika alternativ. Det kanske finns flera möjliga placeringar med olika för- och nackdelar och man kanske funderar på olika tekniker och lösningar som t.ex. att återanvända det renade vattnet för olika ändamål.
  • Det krävs en mer omfattande utredning. Flera fastigheter eller hela områden kanske vill kika på möjligheterna för en gemensamhetsanläggning, ofta både för avlopp och dricksvatten.
  • Man vill få ett tydligt och beskrivande underlag som ska utgöra ett förfrågningsunderlag att skicka ut till flera eventuella anbudsgivare.
  • Du vill boka in ett platsbesök på en specifik dag och tid, samt känner att du vill ha mer tid för att diskutera alternativa lösningar, placeringar etc.

Vi föreslår enbart lösningar som vi vet att kommunen är positivt inställda till och som följer de allmänna råden.

Av den anledningen kan du som kund även känna en trygghet i tillståndsprocessen.

I VA-utredningen kikar vi bl.a. på:

  • Placering av anläggningen med hänsyn till ökade havsvattennivåer över tid, topografi som instängda områden, svackor, berg i dagen etc
  • Typ av anläggning/teknik, val av lämplig tillverkare
  • Placering av omkringliggande vattenbrunnar eller intagsledning till avsaltningsanläggningar
  • Jordanalys
  • Självfall eller pumpning
  • Projektering och dimensionering
Jennie Buske
Jennie Buske
Avlopp, VA-utredningar