Om Sjöliv

Sjöliv grundades 2003 av Max Odén, Carl Wranding och Rikard Beckman genom köpet av vår första arbetsbåt Kvikkjokk. Med den levererade vi spralligt våra första bojar och flytbryggor. Sedan dess har vi mognat, vuxit organiskt och sysselsätter idag knappt 40 medarbetare. Internt är verksamheten uppdelad på fyra bolag:

Men denna uppdelning är inget du som kund behöver bry dig om. Vi är alla Sjöliv, delar samma administration och samarbetar mer eller mindre inom alla områden för bästa smidighet och effektivitet. Totalt i bolagen är vi nu åtta delägare som tillsammans med våra medarbetare tar ansvar för uppdragens leverans och kvalitet.

Vår verksamhet utgår från tre baser/hemmahamnar:

 • Nyvarp
  • Detta är vår första bas
  • Här finns vårt huvudkontor
  • Sjöliv Markentreprenader och de flesta sjötransporter utgår härifrån
  • Adressen är Lillsvedsvägen 34; 139 90 Värmdö

 • Sund
  • Detta är vår senaste bas som vi invigde våren 2022
  • Här bor vi granne med Kentas Last och Schakt i ett före detta grustag
  • Sjöliv Marinentreprenader utgår härifrån
  • Här bygger vi alla stenkistor
  • Adressen är Södra Stäksholmsvägen 4; 139 90 Värmdö

 • Resarö
  • Här hyr vi in oss hos våra vänner Elektrofors AB
  • Sjöliv Krut och vår vägfärja Krut utgår härifrån
  • Adressen är Ytterbyvägen 54; 185 94 Vaxholm

Vårt mål är att alltid uppfylla eller överträffa dina förväntningar. Både på bemötande och slutresultat. För vi vet att nöjda kunder ger nya kunder. Det är så vi får de flesta av våra uppdrag.