Landfäste

Sjöliv bygger landfästen i Stockholms skärgård.

Landfästet till en flytbrygga kan antingen vara din befintliga brygga eller någonting vi bygger i samband med att vi levererar er flytbrygga. Det är bra om landfästets däcksyta är belägen minst 100-130 cm över normalvattenstånd. Om landfästet är lägre så riskerar landgången att ”luta uppåt” till bryggan i högvatten vilket inte blir så bra ur slitage-synpunkt. Ett landfäste är en fast brygga och byggs på samma sätt som fasta bryggor.

Max Odén
Max Odén
Flytande bryggor, marinor