Båtar & Pråmar

Sjöliv har 30-talet flytetyg av olika slag för olika ändamål.

Arbetsbåten Dallas

Längd: 11.6 m
Bredd: 4.7 m
Djup: 0.8 m
Lastyta: 5 x 3 m
Lastkapacitet: 6 ton
Vinsch lyftkapacitet: 6 ton
Kran max lyft: 3 ton
Kran max räckvidd: ca 10 m rakt föröver (800 kg)
Används till: Bojar, flytbryggor, sjötransporter

Arbetsbåten Kvikkjokk

Längd: 15 m
Bredd: 4.3 m
Djup: 0.7 m
Lastyta: 2.4 x 6.5 m
Lastkapacitet: 7 ton
Kran max lyft: 2 ton
Kran max räckvidd: ca 6 m rakt föröver (800 kg)
Används till: Bojar, flytbryggor, sjötransporter

Arbetsfärjan Krut

Längd: 28 m
Bredd: 8 m
Djup: 2.6 m
Lastyta: 28 x 6 m
Lastkapacitet: 90 ton
Kran max lyft: 8 ton
Används till: Tyngre sjötransporter, lastbilstransporter, bas för helikoptertransporter

Kranpråmen Robert

Längd: 16 m
Bredd: 7 m
Djup: 0.4 – 1.0 m
Lastyta: ca 5.5 x 14 m
Lastkapacitet: 50 ton
Kran max lyft: 4 ton
Kran max räckvidd: ca 15 m framför fören (800 kg)
Används till: Sjötransporter, sandstränder, markarbeten

Bogserbåten Albin

Längd: 9 m
Bredd: 3 m
Djup: 1.5 m
Används till: Albin puttar pråmen Robert

Transportbåten Anis

Båttyp: Anytec 750 BR
Längd: 7.5 m
Bredd: 2.5 m
Djup: 0.55 m
Lastyta: 1.3 x 3.5 m
Lastramp: 1.15 m bred
Används till: Anis är följebåt till Robert

Grävpråmen Remo

Längd: 18 m
Bredd: 7 m
Djup: 0.4 – 1.0 m
Lastyta: ca 4 x 17 m
Lastkapacitet: 60 ton
Stödbenslängd: 8 m
Elverk: 30 kVA
Ombord: Remo har normalt en 15 tons grävmaskin ombord
Används till: Stenkistor, pålningar, muddringar, strandarbeten

Bogserbåten Västskär

Längd: 9.7 m
Bredd: 3.6 m
Djup: 1.6 m
Används till: Västskär puttar pråmen Remo

Transportbåten Lillsnorre

Båttyp: Arronet 20.5 Surprise
Längd: 6.5 m
Bredd: 2.4 m
Djup: 0.5 m
Lastyta: 1.8 x 1.5 m
Används till: Lillsnorre är följebåt till Remo

/