Byggsupport

Ska du bygga hus i Stockholms skärgård? Har du hittat en bra husbyggare, men hen är orolig för utmaningarna och svårigheterna med att bygga i skärgården? Eller söker du byggare för ditt projekt?

Vi på Sjöliv bygger inte hus men vi ägnar oss åt vad vi kallar byggsupport. Vi jobbar sida vid sida med byggherren och byggaren och understödjer med allt runtomkring bygget: sjötransporter, mottagning och mellanförvaring av byggmaterial, bortforsling av byggavfall och returmaterial. Etablering och anläggning av försörjningsvägar från landstigning och upp till bygget. Vi utför trädfällning och markberedning samt anlägger husgrunder. Rivning och bortforsling av det gamla huset. Sprängning, schaktning, förläggning av el, vatten, avlopp, ventilation och övrig rördragning. Förberedelser för avsaltningsanläggning eller en komplett avlopplösning/minireningsverk. Utkörning av byggbodar, mobilkranar eller andra stora saker. Och sist men inte minst, all planering och logistik kring detta.

Har du inte fått tag på en lämplig byggare? Vi hjälper gärna till att förmedla kontakt med duktiga skärgårdsbyggare.

Ja precis, denna sida om byggsupport överlappas av de andra avdelningarna här på hemsidan. Sidan har skapats mest för att förtydliga vår roll när det gäller byggnation i Stockholms skärgård. Vi har en egen hamn/omlastningsplats, resurser och logistik för allt runtomkring ditt bygge. Kontakta oss gärna för se hur vi kan hjälpa dig.

Rikard Beckman
Rikard Beckman
Byggsupport, markarbeten, sjötransporter, sandstränder