Reparation och underhåll av bryggor och annat

Vi underhåller bojar, bryggor och hamnanläggningar i Stockholms skärgård. Såväl enstaka underhåll som återkommande underhåll enligt till exempel en gemensamt upprättad underhållsplan.

Kontakta oss för diskussion och offert.

Carl Wranding
Carl Wranding
Fasta bryggor, muddring