Mooringlina

Mooringlinor, som alternativ till bojar och y-bommar, blir allt vanligare i Stockholms skärgård. Mooringlinor är bland annat bra i hamnar där det är ont om plats och man vill undvika en lång rad bojar som stör manövreringen.

Mooringlinor kan förankras en och en i varsitt ankare, men det vanliga är att alla linor fästs i en grov bottenkätting (parallell med bryggan) som i sin tur är förankrad med ett färre antal stora stenar. Moorinlinans inre ände är alltid fäst i bryggan och när linan inte används sjunker den till botten och är ur vägen. Linan är så lång att man med enkelhet kan ta den och gå till aktern och förtöja som om det vore en ankarlina.

Sjöliv har installerat mooringlinorna i Sandhamns, Vaxholms, Grindas och Arkösunds gästhamnar samt i många mindre hamnanläggningar och båtklubbar.

Max Odén
Max Odén
Flytande bryggor, marinor