Enskilt avlopp

I Stockholms skärgård saknas generellt tillgång till kommunalt avlopp. Då krävs enskilt avlopp, vilket är fastighetsägarens ansvar att ordna och underhålla. Orenat avloppsvatten bidrar i stor utsträckning till övergödning av Östersjön samt riskerar att förorena dricksvattnet lokalt.

Skärgårdskommunerna genomför löpande avloppsinventeringar med resultatet att många anläggningar blir underkända. Dessa anläggningar måste åtgärdas eller helt bytas ut.

Vi anlägger och åtgärdar enskilda avlopp för både BDT (bad, disk, tvätt) och WC (vattentoalett). Vi bistår dig gärna med projektering och dimensionering av din avloppsanläggning.

Enskilt avlopp: Regler och VA-utredning

I de enklare fallen ingår det kostnadsfritt i offertarbetet och i de mer komplexa fallen föredrar vi att göra en genomarbetad VA-utredning som sedan kan utgöra förfrågningsunderlag mot oss och andra markentreprenörer. Det är till exempel viktigt att ta hänsyn till att avloppsanläggningen ska fungera i alla årstider samt över längre tid. Vi hjälper även till med tillståndsansökan hos din kommun.

Minireningsverk och kostnad

Den numera vanligaste lösningen för enskilda avlopp i skärgården är att installera ett minireningsverk med tillhörande serviceavtal. För en årlig avgift, ungefär motsvarande den kommunala avloppsavgiften, slipper du bekymra dig om skötsel, påfyllning av kemikalier samt den löpande driften.

Enkelt för dig och bra för miljön. Vi rekommenderar minireningsverk och BDT-lösningar från Topas Vatten, Kingspan, Baga, Biokube och Vestelli i första hand.

Jennie Buske
Jennie Buske
Avlopp, VA-utredningar