Landgång

Sjöliv levererar och reparerar landgångar i Stockholms skärgård.

Med landgång menas en semirörlig bryggdel som förbinder en fast brygga med en flytande brygga, alternativt två flytande bryggor. Landgången är normalt fäst med gångjärn eller motsvarande för hantera variationer i vattenståndet.

Landgångar finns i alla storlekar och i olika material. Från korta mellanlandgångar på två meter som ligger mellan två flytbryggor på samma höjd, till långa femtonmeters landgångar för att komma ner från en hög kaj till en låg flytbrygga.

Normalt bygger vi landgångar av tryckimpregnerat trä men när längden överstiger runt 5.5 meter rekommenderar vi landgångar i aluminium eller stål.

Max Odén
Max Odén
Flytande bryggor, marinor