Pollare & knap

Pollare och knapar finns i alla dimensioner och i de flesta material. Från rostfria med belysning till infällbara i galvaniserat stål. Eller bara den klassiska rena träpollaren.

Det är en smaksak vad man väljer. Men vi föredrar och rekommenderar en klassisk svarvad träpollare i dimension 150 x 150 mm ca 30-35 cm hög. Alternativt enkla varmgalvaniserade båtringar i mindre dimension.

Som av en slump råkar vi sälja just såna träpollare och varmgalvaniserade båtringar.

Carl Wranding
Carl Wranding
Fasta bryggor, muddring