Integritetspolicy

Vi tycker att personlig integritet är viktigt. Vi samlar bara in den data vi behöver för att kunna utföra våra tjänster på bästa sätt åt våra kunder. Vi sparar den inte längre än vi behöver eller måste enligt gällande lag. Och vi säljer aldrig personuppgifter till någon annan.

Har du frågor om integritets- och dataskydd kan du alltid kontakta oss på [email protected]

Personuppgifterna som vi samlar in om dig och behandlar kan komma från Sjölivs webbplatser (både egna och andra webbplatser samt sociala nätverk som tillhör tredje part), våra appar, e-post, SMS och andra elektroniska meddelanden, telefonsamtal till oss, fysiskt besök på vår bas eller någon av våra arbetsplatser, tryckta och digitala registreringsblanketter för till exempel kampanjer och evenemang m.m. Även från allmänt tillgänglig information från sociala nätverk och andra publika källor. Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

Med hänvisning till lag avser vi i denna integritetspolicy Dataskyddsförordningen, GDPR, och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Sjöliv Marinentreprenader AB med org. nr. 556646-8871, (vidare benämnd ”Sjöliv”, “oss” eller ”vi”) med adress Lillsvedsvägen 34, 139 90 Värmdö.

Samtliga existerande samt framtida syster- dotter- och moderbolag till Sjöliv inom EU/EES kan komma att behandla dina personuppgifter.

Vilken information samlar vi in?

Allmänt

När du kontaktar oss för våra tjänster så är det den här informationen som vi får av dig. Vi får den antingen direkt (t.ex. genom att du skriver in den) eller indirekt (t.ex. genom att du ber oss att hämta den).

  • Person- och kontaktinformation som namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, etc.
  • Information om fastigheter eller annan egendom du äger, förvaltar eller har tillgång till som adress, fotografier, kartor, ritningar, etc.
  • Information om hur du interagerar med Sjöliv: Hur du använder våra tjänster, inklusive besök på webbsidor och våra sidor på sociala medier, eventuella fel, hur länge du använt tjänsterna, om du sett meddelanden vi skickat, med mera.
  • Enhetsinformation: Till exempel IP-adress, typ av enhet, operativsystem, plattform och skärmupplösning
Tekniska uppgifter

Uppgifter om teknisk utrustning som du använder för att koppla upp dig till någon av våra webbplatser eller appar, som IP-adressen till din dator eller enhet, typ av operativsystem samt webbläsartyp och version. Om du kopplar upp dig till en Sjöliv-webbplats eller app med en smartphone eller annan mobil enhet kan vi också samla in uppgifter om telefonens unika ID, annonserings-ID, geografisk plats och liknande data.

Uppgifter om användning av webbplatser

När du besöker eller interagerar med våra webbplatser, inklusive ev chattfunktioner, eller nyhetsbrev använder vi automatisk datainsamlingsteknik för att samla in vissa uppgifter om dina aktiviteter. Det omfattar information om vilka länkar du klickar på, vilka sidor eller vilket innehåll du tittar på och hur länge samt annan liknande information och statistik om dina besök, till exempel responstider till innehåll, filhämtningsfel och besökslängd på vissa sidor. Denna information hämtas in automatiskt med hjälp av cookies och webbsignaler samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part.

Konsumentfeedback

Information som du frivilligt lämnar oss om dina erfarenheter av våra produkter och tjänster.

Konsumentgenererat innehåll

Innehåll som du skapar och sedan delar med oss genom att ladda upp det till någon av våra webbplatser eller appar, inklusive appar på sociala nätverk som t ex Facebook. Det kan vara fotografier, videoklipp, personliga berättelser eller annat. Vi kan samla in och publicera konsumentgenererat innehåll i samband med en lång rad aktiviteter, inklusive kampanjer, webbcommunity- och konsumentaktiviteter samt medverkan i tredje parts sociala nätverk.

Information i sociala nätverk

Information som du delar offentligt på ett socialt nätverk eller information som ingår i din profil i ett socialt nätverk som tillhör tredje part (som till exempel Facebook) och som du tillåter nätverket att dela med oss. Här ingår grundläggande kontoinformation (namn, e-postadress, kön, födelsedag, hemort, profilbild, användarnamn, vänlista och liknande) och ytterligare information eller aktiviteter som du tillåter det sociala nätverket att dela. Vi får uppgifter om din profil eller delar av profilen på ett socialt nätverk varje gång du hämtar eller kommunicerar med en Sjöliv-webbapplikation på ett socialt nätverk som Facebook, varje gång du använder en funktion för socialt nätverkande som är integrerad i en Sjöliv-webbplats (som Facebook Connect) eller varje gång du kommunicerar med oss genom ett socialt nätverk. För att läsa mer om hur dina uppgifter i sociala nätverk som tillhör tredje part hämtas in av Sjöliv, eller om du inte går med på att dela med dig av uppgifter från sociala nätverk, besök webbplatsen för respektive socialt nätverk.

Betalningsuppgifter och ekonomisk information

Här gäller all information som vi behöver för att slutföra en beställning eller som du använder för att göra ett köp, till exempel betal- eller kreditkortsuppgifter (kortinnehavarens namn, kortnummer, sista giltighetsdag) eller andra former av betalningar. Vi har själva inte tillgång till bankuppgifter såsom kreditkortsuppgifter, utan de handhas av anslutna bankleverantörer.

Andra källor

För att hålla våra uppgifter om dig uppdaterade kan vi komma att hämta in uppgifter om dig från andra källor, exempelvis publikt tillgängliga personregister såsom SPAR. För att säkra betalning m.m. kan vi också använda oss av uppgifter som vi hämtar hos kreditbedömningsregister såsom UC, och från våra samarbetspartners.

Kameraövervakning

Vi samlar även in bilder på dig när du besöker vår bas på Värmdö. Vi använder kameraövervakning för att förebygga brott och skapa trygghet för våra kunder, våra anställda och för oss som bolag.

Insamling, ändamål och rättslig grund

För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig förutsätts att det föreligger en rättslig grund för detta, d.v.s. att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller en rättslig förpliktelse, eller att behandlingen görs efter en intresseavvägning eller sedan du lämnat ditt samtycke till en specifik behandling. Nedan följer exempel på de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättsliga grund detta görs, såvida annat inte uttryckligen anges i samband med insamlingen av dina personuppgifter.

Berättigat intresse

Sjölivs i förekommande fall berättigade intresse av nedannämnda personuppgiftsbehandling med stöd av en intresseavvägning är för att kunna erbjuda dig en bättre köp- och kundupplevelse samt för att ge dig personligt anpassade erbjudanden och annan relevant information samt en hög nivå på service och kommunikation. Som ett led i vår strävan att ständigt försöka göra förbättringar för dig som kund analyserar vi hur du använder tjänsterna. Ett annat berättigat intresse är att förebygga brott och skapa trygghet för våra kunder, våra anställda och för oss som bolag.

Loggfiler

Vi samlar in uppgifter i form av loggfiler som registrerar aktiviteten på webbplatserna och samlar in statistik om dina surfvanor. Uppgifterna skapas automatiskt och hjälper oss att söka fel, förbättra prestanda eller upprätthålla säkerheten på webbplatserna. För det fall du är medlem eller prenumererar på någon av Sjölivs tjänster används uppgifterna också för att analysera ditt beteende för att kunna användas som underlag för att förse dig med riktade och relevanta marknadsföringserbjudanden, förmåner och rabatter, produktinformation, inbjudningar till event m.m..

Rättslig grund: Berättigat intresse (icke-medlem) eller fullgörande av avtal om medlemskap (medlem)

Webbsignaler

Webbsignaler är små strängar med kod som skapar en grafisk bild på en webbsida eller i ett e-postmeddelande och som har till syfte att överföra data tillbaka till oss. Information som samlas in via webbsignaler kan innehålla tekniska uppgifter som IP-adress och information om hur du svarar på en e-postkampanj (som vilken tid e-postmeddelandet öppnades och vilka länkar du klickar på i meddelandet). Vi kan använda webbsignaler på våra webbplatser eller infoga dem i e-postmeddelanden du får från oss. Vi använder information från webbsignaler för en rad olika syften, bland annat trafikrapporter för webbplatsen, för att räkna unika besökare, reklam, granskning och rapportering av e-post samt individuell anpassning av webbplatsen. För det fall du är medlem/prenumerant hos Sjöliv används uppgifterna också för att analysera ditt beteende för att användas som underlag för att förse dig med riktade och relevanta marknadsföringserbjudanden, förmåner och rabatter, produktinformation, inbjudningar till event m.m.

Rättslig grund: Berättigat intresse (icke-medlem) eller fullgörande av avtal om medlemskap (medlem)

Kundtjänst

När vi svarar på förfrågningar och andra ärenden hämtar vi oftast de kontaktuppgifter och den information (som orderstatus, tekniska problem, allmänna frågor) som vi behöver för att lösa frågan.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal (kundfrågor) och berättigat intresse (övrigt)

Marknadsföring och andra kampanjer

Vi använder dina personuppgifter för att ge dig information om varor eller tjänster (som marknadsföringsmaterial, kampanjer eller erbjudanden). Det kan vara genom e-post, annonser, SMS, telefonsamtal och postala utskick i den omfattning som gällande lagstiftning tillåter. Denna användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändmål kan också bli föremål för s.k. profilering. En del av våra kampanjer kan genomföras på tredje parts webbplatser och/eller i sociala nätverk. För mer information om våra tävlingar och andra kampanjer, se de officiella regler eller detaljer som bifogas varje kampanj.

Rättslig grund: Berättigat intresse (icke-medlem) samt fullgörande av avtal om medlemskap (medlem)

Sociala nätverk

För att skicka dig annonser och kommunicera med dig i sociala nätverk använder vi dina personuppgifter när du interagerar med funktioner i tredje parts sociala nätverk, som till exempel ”gilla”-funktioner. Du kan ta reda på mer om de funktionerna och vilka profiluppgifter vi kan få om dig, plus hur du gör för att undvika att lämna ut uppgifterna genom att läsa igenom det sociala nätverkets integritetspolicy.

Rättslig grund: Berättigat intresse (icke-medlem) och fullgörande av avtal om medlemskap (medlem)

Individuell anpassning (offline och online)

Vi använder vi dina personuppgifter för att analysera dina preferenser och vanor, för att förutse dina behov, för att förbättra och skräddarsy din upplevelse på våra webbplatser och i våra appar, för att säkerställa att innehåll från våra webbplatser/appar är optimerat för dig och din dator eller enhet och för att du ska kunna använda dig av interaktiva funktioner om du önskar.

Rättslig grund: Berättigat intresse (icke-medlem) och fullgörande av avtal om medlemskap (medlem)

Intressebaserad reklam

Vi kan samarbeta med reklamnätverk och andra leverantörer av reklamtjänster som vi och andra icke närstående företag anlitar för att producera reklam på internet. För det fall du är medlem hos Sjöliv anpassas del av reklamen efter dina intressen baserat på information som samlas in på Sjölivs webbplatser eller på icke-anknutna webbplatser över tid, genom din användning av andra digitala tjänster, sociala medier eller besök på våra arbetsplatser, s.k. profilering.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal om medlemskap (medlem)

Orderuppfyllelse

Vi använder dina personuppgifter för att bearbeta och leverera dina beställningar, informera dig om status för din beställning, kontrollera adresser, verifiera din identitet och andra bedrägeriförebyggande aktiviteter. Det innebär att vi använder vissa personliga kontaktuppgifter och betalningsinformation.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Medlem eller avtalskund hos Sjöliv

Om du är medlem eller avtalskund hos Sjöliv använder vi dina personuppgifter för att skapa och hantera medlemskonton, t.ex. för att ge behörighet att logga in, säkerställa medlemmens identitet, ge möjlighet att följa orderhistorik, spara inställningar, registrera och beräkna rabatter, analysera ditt beteende för att använda som underlag för att förse dig med riktade och relevanta marknadsföringserbjudanden, förmåner och rabatter, produktinformation, inbjudningar till event m.m, s.k. profilering, samt ge medlemmar ett personligt anpassat innehåll.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal om medlemskap

Andra allmänna ändamål

Vi använder din information för andra allmänna affärsändamål, som interna marknadsföringsstudier och demografiska undersökningar och för att mäta effektiviteten i reklamkampanjer, för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter och system. Vi använder också dina personuppgifter för att trygga vår egen säkerhet, förhindra missbruk av våra tjänster, förbygga och utreda brott samt fullgöra förpliktelser vi har enligt lag.

Rättslig grund: Berättigat intresse och fullgörande av en rättslig förpliktelse

Kameraövervakning

Vi använder kameraövervakning på vår bas på Värmdö för att förebygga brott och skapa trygghet för våra kunder, våra anställda och för oss som bolag.

Rättslig grund: Berättigat intresse

Information till tredje part

Vi är mycket måna om att skydda dina personuppgifter. Med undantag av de fall där du har gett ditt samtycke varken licensierar vi eller säljer dina personuppgifter till tredje part. Däremot kan vi komma att överföra till, eller dela dina personuppgifter med, bolag inom Sjöliv-koncernen inom EU/EES, och med utvalda tredje parter enligt följande.

Tjänsteleverantörer

Här menar vi utomstående företag som vi anlitar för att hjälpa oss bedriva vår verksamhet (som orderuppfyllelse, betalningshantering, transportbolag, bedrägeribekämpning och identitetskontroll, skuldindrivning, drift av webbplatser, supporttjänster, kampanjer, webbutveckling, kundtjänst m.m.). Tjänsteleverantörer och deras personal har bara tillåtelse att använda dina personuppgifter å våra vägnar för de särskilda uppgifter som de har att utföra efter våra anvisningar och agerar som personuppgiftsbiträden åt oss. De är skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra.

På grund av juridiska orsaker

Om Sjöliv eller dess tillgångar förvärvas av eller slås samman med ett annat företag, inklusive genom konkurs, kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till någon av våra efterföljare. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part när det krävs enligt gällande lag, i samband med rättsliga förfaranden (som till exempel svar på en begäran från behörig brottsbekämpande myndighet, för att skydda våra rättigheter, vår integritet, säkerhet, egendom eller allmänheten, eller för att genomdriva avtalsvillkor eller villkor för vår webbplats).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig eller så länge det krävs enligt lag. Vi har interna rutiner för gallring av personuppgifter för att försäkra att personuppgifterna inte sparas längre än vad som är nödvändigt. Du har rätt till att få se, rätta och radera de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att kunna spara ner din data, att begära begränsning av behandling eller invända mot behandling av dina personuppgifter. Mer konkret innebär detta att du har rätt att:

  • Avgiftsfritt begära att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Om personuppgifterna har överförts till land utanför EU/EES har du även rätt till att få information om de lämpliga skyddsåtgärder som har vidtagits.
  • Korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Begära radering av dina personuppgifter om dessa inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter. I sådant fall sparar vi de personuppgifter vi är skyldiga att spara och blockerar dessa från att kunna användas till andra syften än för att uppfylla våra legala skyldigheter.
  • Spara ner dina personuppgifter i maskinläsbart format (dataportabilitet). I de fall då det är tekniskt möjligt har du även möjlighet att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.
  • I vissa situationer begära att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta kan ske exempelvis om du har begärt rättelse av dina personuppgifter och det tar tid för oss att tillmötesgå din begäran. I ett sådant fall kan personuppgifterna begränsas under tiden vi hanterar ärendet.
  • Göra invändningar mot sådana aktiviteter som vi utför med dina personuppgifter som har stöd i en så kallad intresseavvägning. Specificera för oss vilka behandlingar du invänder mot i din begäran.

Information om cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att kunna leverera en bättre användarupplevelse. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här: www.sjoliv.se/cookies

Klagomål?

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt – hör av dig till [email protected]. Du har även rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Datainspektionen, för mer information se Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

Detta dokument uppdaterades 2021-03-20