Pålad brygga

Den pålade bryggan är en klassiker med enkel konstruktion. Denna bryggtyp passar bäst i skyddade lägen med mjuka bottnar. För att få pålarna att stå tillräckligt stabilt krävs dock en ”jordmån” på allra minst två meter från botten ner till berggrunden. Men optimalt är att pålarna kan drivas upp till 8-10 m igenom sand, morän, jord eller lera innan de stannar på berg eller sten. Du kan ofta själv mäta upp att jordmånen är tillräcklig med ett långt armeringsjärn eller dylikt.

För vissa bryggplatser är den pålade bryggan optimal. Återigen, om både grannen till vänster och till höger har en pålad brygga, är detta förmodligen den bästa lösningen även för dig. Fördelen med den pålade bryggan är att den är relativt priseffektiv.

Till nackdelarna hör att en pålad brygga ibland kan bli lite svajig, speciellt på djupare vatten och om ”jordmånen” är dålig. Dessutom släpper en pålad brygga igenom vågor, dvs det finns ingen helt skyddad läsida. Och sist men inte minst så är den känslig för ispåverkan, då framförallt i vertikal led. Man ser ibland att pålade bryggor som är hårt infrusna i isen reser sig med ökat vattenstånd. Återigen har detta med jordmånen, dvs hur hårt pålarna sitter, att göra. Om isen skulle lyfta en pålad brygga så är det ofta relativt lätt för oss att påla tillbaka bryggan med vår grävpråm. Det finns dock även knep för att själv åtgärda en pålad brygga som rest sig. Om bryggan är ”rätt” byggd (pålar kloss mot däck, alltså ej genomgående som pollare), kan man driva tillbaka de berörda pålarna genom att köra en markvibrator ovanpå däcket.

Vi bygger pålade bryggor av runda telefonstolpar med diameter 20 till 30 cm som drivs ner med en kraftig hydraulhammare. Pålarna sätts med ett inbördes avstånd om ca 2-3 m och binds samman med bärlinor i dimensionen 50 x 200 mm. Spikreglar 50 x 150 mm däckas sedan med däckvirke 34 x 145 mm eller enligt dina önskemål.

Kontakta oss för en diskussion och offert för din brygga. Använd gärna vårt kontaktformulär så återkommer vi så snart vi kan. Tryck på orangea knappen!

Carl Wranding
Carl Wranding
Fasta bryggor, muddring