Erosionsskydd

Sjöliv anlägger erosionsskydd och strandförstärkningar i Stockholms skärgård.

Väder, vind och svallvågor förändrar kontinuerligt våra stränder. Detta kan innebära stora problem för vissa fastigheter. Vi hjälper dig att motverka eller stoppa naturens krafter genom olika typer av erosionsskyddstrandförstärkningarspontningar eller strandmurar. Och även om inte erosionen är ett problem så kan dessa åtgärder bidra till en mer tilltalande och användbar strandlinje.

Det enkla alternativet för att stoppa stranderosion är att lägga en vall med sprängsten, skärv eller natursten. Antingen i strandlinjen som direkt skydd för de finare strandmaterialen, alternativt som en vågbrytande pir utanför. Stenarna dämpar effektivt vågsvallen till skillnad mot en slät mur/kaj som snarare reflekterar vågorna med oförminskad styrka. En stenvall i strandlinjen skapar förutsättningar att fylla ut/höja marknivån innanför vallen och göra landytan mer användbar.

Det andra alternativet är att sponta/bygga en palissad av telefonstolp, fyrkantsstolp, plast- eller stålspont i strandlinjen. Grundförutsättningen är att det finns tillräckligt med jordmån i mjuk botten. Detta alternativ gör det också möjligt att höja marknivån innanför. Till exempel genom att muddra utanför. En palissad av telefonstolp utgör dessutom bra fundamentering för ett bryggdäck längs stranden.

Det tredje alternativet är att mura/gjuta/bygga en strandmur av natursten, betong, betongelement eller stenfyllda gabioner.

Kontakta oss för att prata mer om stranderosion. Använd gärna vårt kontaktformulär. Tryck på orangea knappen.

Rikard Beckman
Rikard Beckman
Markarbeten, sjötransporter, sandstränder