Kaj

Under våren 2019 fick vi i uppdrag av Skanska och Nacka Kommun att bygga en gångväg från kajen på Saltsjö pir utmed berget till Nackareservatet. Vi specialbeställde stålkonsoler som vi balanserade i våg med hjälp av kraftiga gängstänger och som vi sedan undergjöt. På detta lade vi 75 mm tjocka plank för att det ska tåla snöröjning vintertid. På Nackareservatets sida byggde vi en stenkista som landfäste för den flytande delan av gångvägen. Gångvägen blev till på försommaren 2019.

Efter detta projekt fick vi i uppdrag att projektera och montera en solbrygga på Tollare. Måtten var ca 10 x 10 meter och den skulle monteras med så kallade Dual Dockers. Dessa används när man inte kan förankra en brygga med bojstenar. Själva bryggan bestod av tre stycken betongpontoner som sitter ihop med 6 st genomgående stålstänger.

Efter detta byggde vi delarna av kajerna på Tollare som består av trä. Samt förberedde bryggfästena för den flytande bron från Tollare till Mårtens Holme.

Under hösten 2020 fick vi uppdrag av JM att anlägga en sol och badbrygga på Liljeholmskajen. Bryggan har måtten 18×24 meter och består av 8 st betongpontoner som sitter ihop med 6 st 24 meter långa stålstänger samt en betongponton som fungerar som landgång. Den kläddes med ett böljande trädaäck som skall påminna lite om sandyner och fungera som ryggstöd samt vindskydd.

Tomas Lundquist
Tomas Lundquist
Entreprenad