Betongringsbrygga

En betongringsbrygga är en bra och fungerande brygglösning på jämna och relativt fasta bottnar (läs sand eller grus), vid djup ner till ca 1.5 m. Den utgör ett enklare och priseffektivare alternativ än stenkistan och återfinns till exempel ofta på långgrunda stränder med ovanligt långa bryggor.

Vi använder betongringar med ytterdiametern 140 cm alt 170 cm. Ringarna placeras ut, staplas på höjden och vägs av för att sedan pålas invändigt med fyrkantspålar i dimensionen 150×150 mm. Pålarna är upp till 12 m långa och drivs med pålhammare tills dom når fast berg. Därefter fylls ringarna med stenskärv upp till kanten.

Bryggdäcket byggs sedan på fyrkantspålarna med bärlinor, reglar och däck enligt liknande metod som övriga bryggtyper.

Betongringsfundament som har mer eller mindre slagsida är en vanlig syn i skärgården. Faktum är att det är svårt att hitta ett ringfundament som är helt rakt. Även våra ringar kan, beroende på bottens bärighet, sätta sig något med tiden. Detta medför dock EJ en lutande brygga tack vare att bryggdäcket är byggt på fyrkantspålarna som står på berget. Detta är skillnaden mot äldre betongringsbryggor där reglarna ofta vilar direkt på ringkanten. Enkelt beskrivet är betongringsbryggan en pålad brygga vars pålar stabiliseras och skyddas från is av de stenfyllda betongringarna.

Kontakta oss för hjälp med din betongbrygga

Kontakta oss för en diskussion och offert för din brygga. Använd gärna vårt kontaktformulär så återkommer vi så snart som möjligt. Tryck på orangea knappen!

Carl Wranding
Carl Wranding
Fasta bryggor, muddring