Geoborrning

Sjöliv har hjälpt ett antal företag med att genomföra geoborrningar på vatten. Inte bara i Stockhomsområdet, utan även i insjöar både norr och söder om Stockholm. Vi har två specialbyggda pråmar för ändamålet där den ena är en aluminiumpråm som är vikbar och kan lastas på lastbil. Den är perfekt för borrning i svåråtkomliga vattendrag och insjöar.

Under sensommaren 2020 hjälpte vi ÅF Infrastructure att genomföra geoborrning i Borlänge vid SSABs anläggning Domnarvet. Uppgiften bestod i att fastställa bergrunden samt kvaliteten på betongen på de befintliga fundamenten. Med tanke på vattnets hastighet i en fors krävs mycket noggrann planering och förberedelser. Tillsammans med ÅF genomfördes vattenborrningen kostnadseffektivt och mycket framgångsrikt.

Vi har jobbat åt följande bolag inom geoborrning, WSP, ÅF, Iterio, Mitta, Bjerking med flera.

Tomas Lundquist
Tomas Lundquist
Entreprenad