Markarbete

Sjöliv utför markarbeten i Stockholms skärgård, på öar utan fast vägförbindelse. Markarbeten är den del i Sjöliv som har växt mest de senaste åren. En del av förklaringen är kommunernas översyn av de enskilda avloppen i skärgården. Många avlopp blir underkända och behöver åtgärdas, ofta genom att en helt ny avloppsanläggning installeras. Avloppsinstallationer utgör en hörnsten i Sjölivs markverksamhet.

I samband med att avloppet åtgärdas, passar en del kunder på att bocka av flera arbeten. Det kan handla om schaktning, dikning, dränering, markplanering, bergsprängning, trädfällning, stubborttagning, ny gräsmatta, stigar, vägar, ledningsarbete eller kanske renovering av en gammal tennisbana.

En annan stor del av vår verksamhet drivs av husbyggandet i skärgården. För med husbyggnation kommer sjötransporter, landfästen, accessvägar, bygglogistik, trädfällning, sprängning, markberedning, husgrunder och landscaping med mera. Vi kallar det byggsupport och betyder att vi är specialiserade på att komplettera skärgårdens snickare och husbyggare. Detta har resulterat i många bra projektsamarbeten genom åren, med ökad effektivitet och kundnytta som följd.

Läs mer om olika markarbeten:

Du kan säkert komma på något mer vi kan hjälpa dig med. Kontakta oss för en diskussion kring ditt specifika markarbete. När vi vet omfattningen kan vi också ge uppskattning eller offert med pris och kostnad.

Rikard Beckman
Rikard Beckman
Byggsupport, markarbeten, sjötransporter, sandstränder