Markarbete

Sjöliv utför markarbeten i Stockholms skärgård, på öar utan fast vägförbindelse. Markarbeten är den del i Sjöliv som har växt mest de senaste åren.

Den största anledningen till det är kommunernas översyn av de enskilda avloppen i skärgården. Många avlopp blir underkända och behöver åtgärdas, ofta genom att en helt ny avloppsanläggning installeras.

I samband med det kostar många fastighetsägare på sig att snygga till andra delar av sin trädgård eller skogstomt.

Det kan handla om schaktning, dikning, dränering, markplanering, bergsprängning, trädfällning, stubborttagning, ny gräsmatta, stigar, vägar, ledningsarbete eller kanske renovering av en gammal tennisbana.

Läs mer om olika markarbeten:

Du kan säkert komma på något mer vi kan hjälpa dig med. Kontakta oss för en diskussion kring ditt specifika markarbete. När vi vet omfattningen kan vi också ge uppskattning eller offert med pris och kostnad.

Jonas Jalakas
Jonas Jalakas
Markarbeten