Stänga igen skärgårdshuset för vintern

Publicerad: 2023-09-26

Hösten är här och det börjar bli dags att bomma igen sommarstället för vintern. Här kommer några tips för att undvika onödiga skador på hus som står obebodda under en längre tid.

Undvik vinterskador på sommarhuset
Undvik vinterskador på sommarhuset

Vatten- och fuktskador

Vatten- och fuktskador uppstår vanligtvis när det blir frysgrader inne i huset. Till exempel till följd av ett strömavbrott eller en utlöst jordfelsbrytare. En vattenledning, koppling eller varmvattenberedare fryser sönder, och när det åter blir mildväder så börjar det läcka. Vattenskador är vanliga och mycket kostsamma för husägare och försäkringsbolag. För att förhindra dem bör huvudkranen för inkommande vatten stängas av, handfatskranar öppnas, och varmvattenberedaren stängas av och tömmas. Det är också en bra idé att frostskydda vattenlås i golvbrunnar, handfat och toaletter med rödsprit som, till skillnad från andra alternativ, inte färgar porslin. Häll även lite rödsprit i spolcisternen i vattentoaletten. Om det finns en avsaltningsanläggning för vatten, kolla upp hur den säkrast ska hanteras under vinteruppehållet.

Brand och åska

Brand och blixtnedslag är andra vanliga skadeorsaker. Tipset är att dra ur alla kontakter ur vägguttagen när man lämnar huset längre perioder. Har man ett hus med äldre elinstallationer kan det också vara läge att låta en elektriker gå igenom och uppdatera centraler, brytare, kontakter och ledningar.

Inbrott

Inbrott är det som oroar flest fastighetsägare. Men statistiskt utgör inbrott en relativt liten del av de totala skadekostnaderna för fritidshus. Inbrotten har blivit färre se senaste åren, men i gengäld kostsammare. Detta beror på att fritidshus har fått allt högre standard med mer hemelektronik och andra värdefulla föremål. Töm huset själv, ta med stöldbegärliga föremål hem över vintern.

Skadedjur

Råttor och möss söker sig gärna in i varma utrymmen när temperaturen sjunker utomhus. De räknas som skadedjur för att de äter på isolering, textil, gummi och annat som du inte vill att de ska äta på. Försök om möjligt att bygga bort hål och springor som är större än sju mm. Så liten kan nämligen en frusen mus göra sig. Musfällor eller utläggning av råttgift är vanliga metoder för att undvika skadedjur. Glöm bara inte att ta bort råttgiftet när du, barnen och era husdjur flyttar tillbaka för säsongen. Ett annat tips är att förvara tyger, madrasser, kläder och andra bygga-bo-material oåtkomligt för möss och råttor.