Bryggor inget hot mot fisk

Publicerad: 2022-11-24

Igår (november 23, 2022) publicerade Tidningen Skärgården en artikel som menar att strandexploatering och bryggor generellt inte är ett starkt hot mot fiskar och fiskbestånd. Påståendet kommer från Sture Hansson som är professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) på Stockholms universitet.

Bild: Tidningen Skärgården
Bild: Tidningen Skärgården

En vetenskaplig studie, där forskare under 16 års tid genomfört provfiske i Stockholm södra skärgård, visar att graden av mänsklig exploatering i de olika testområdena inte påverkar fiskfaunan. Resultaten är nu publicerade i tidskriften ”Estuarine, Coastal and Shelf Science”.

Artikeln är skriven av Ylva Bergman, läs den i sin helhet här.