2022 till handlingarna

Publicerad: 2023-01-09

Nu lägger vi 2022 bakom oss. Vems år var det? Hundens? Ekorrens? Putins? Nej vi tycker att det var bryggornas, bojarnas och de enskilda avloppens år. Igen.  

Men visst, i historieböckerna blir 2022 ytterligare ett skitår. Med onödigt många världsidioter som fortsatt turas om att spela Allan Ballan. Krig i Ukraina, kärnvapen i Nordkorea, NATO och Turkiet, börser som rasar, prishöjningar, inflation, annalkande lågkonjunktur, stigande elpriser, räntechocker, miljöproblem och hur var det nu med Taiwan? Vems är det egentligen?

Dallas puttar stödbenspråmen Ragnar utanför vår bas på Nyvarp.
Dallas puttar stödbenspråmen Ragnar utanför vår bas på Nyvarp.

Modiga kunder

Nåja, hur gärna vi än vill, så kan vi tyvärr inte lösa världsproblemen. Inte på något aktivt sätt som företag i alla fall. Vi kan bara tacksamt konstatera att trots ovanstående skit så fortsätter Stockholms skärgård att utvecklas och vi med den. Tack vare våra modiga och trogna kunder, såväl privatpersoner som företag och nån enstaka myndighet, kan vi fortsätta att snurra dom hjul som snurrar i Sjöliv. Fler kunder i stort. Och fler större projekt under 2022. Med en ökad omsättning och personalstyrka som följd. Mer pengar som roteras i systemet, fler medarbetare som konsumerar. Meningslöst men ändå meningsfullt. Heja. Tack alla våra kunder som sagt!

Bryggor

Bryggorna har alltid varit vårt stora. Att bygga trädäckade stenkistor, pålade bryggor och bryggor på berg eller betongringsfundament är i grunden vår huvudverksamhet. Och vi vet under vilka förutsättningar det passar med en flytbrygga och i vilka lägen man bör ha en betongponton eller vågbrytare istället för en träbetongbrygga. Vi kan dimensionera förankringen för en boj som ska hålla för en båt med löjligt stort vindfång. Och inte för att skryta, men allt det där är vi experter på.

Sjötransporter

Med kunskapen om bryggor, och flytetygen för att leverera bryggor, är steget inte långt till sjötransporter. Det är en mindre men väldigt viktig del av vår verksamhet. Vår vägfärja Krut kör stora och små sjötransporter i princip på heltid. I samarbete med Elektrofors och deras färja Granat servar vi projekt över hela skärgården med sjötransporter. Samarbetet med Elektrofors är för övrigt något vi är mycket glada för.

Markarbeten

Men nu ska ni få höra (om ni läser texten högt för er själv) vad som blivit vårt nya stora under 2022. Markentreprenader och byggsupport! Sjölivs markverksamhet startades så sent som 2016. Men på bara några år har markarbeten på öarna i Stockholms skärgård utvecklats till att bli vår nya hörnsten i verksamheten. Ursprunget till denna del är främst de enskilda avloppen. För i skärgården finns ett behov av att uppgradera och modernisera de enskilda avloppen. Förändringen drivs av kommunernas inspektioner.

Byggsupport

Utöver avloppen så drivs behovet av markarbeten till stor del av husbyggnationer. Det kan låta självklart, men byggsupport som vi kallar det, har blivit så mycket mer än att bara gjuta några plintar på berget. Det ska byggas landfäste för landtagning av maskiner och annan utrustning. Fälla träd och anlägga etableringsväg till byggplatsen. Riva och frakta bort något befintligt hus. Spränga och schakta bort berg för eventuell källare. Förlägga el, vatten, avlopp, ventilation och övrig rördragning. Förbereda för avsaltningsanläggning. Jämna av för platta på mark. Markplanera runt färdigt hus. Lägga gräs eller bjuda in skogen igen. Och sist men inte minst all logistik kring detta.

Vi tar emot alla byggleveranser på vår bas. Materialet förvaras och samlevereras sedan till ön med våra båtar och pråmar och körs upp till byggplatsen med våra maskiner. Byggavfall ska hanteras, oftast i storsäckar, och fraktas tillbaka till fastlandet och sorteras i avfallsfraktioner. Allt det där som husbyggaren inte kan eller inte vill göra själv. Där är vårt nya stora. Samarbeta med hussnickare och byggfirmor. Stora som små. På öarna i Stockholms skärgård.  

Ny bas

Men det viktigaste som hänt Sjöliv under 2022 är ändå etableringen av vår nya bas på Sund i närheten av Kalvsvik. Vi har länge varit trångbodda på vår befintliga och första bas på Nyvarp i närheten av Lillsved på Norra Värmdö. Men de sista två åren började det bli ohållbart. Tack vare våra vänner på Kentas Last och Schakt har vi nu fått tillgång till ytterligare en bas som vi kallar Sund. Dit har vår ursprungliga verksamhet bryggor, bojar och förankringar nu flyttat. Markentreprenader och sjötransporter blev kvar på gamla basen på Nyvarp.

Men nu har det blivit väldigt nycket snack om oss. Hur har ditt 2022 varit? Hur mår du?

God fortsättning!